"Czy­tanie książek to naj­piękniej­sza za­bawa, jaką so­bie ludzkość wymyśliła.- Wisława Szymborska"